بتمن جدید زرد رنگ

یه مدتی نیما عشق بن تن داشت. با اینکه کارتونش رو ندیده بود و من براش نمیگرفتم ولی تو مهد دوستاش براش تعریف کرده بودن .

یه مدت بعد شد بتمن و کار تا اونجا پیش رفت که باید بتمن صداش میکردم و اگه یادم میرفت، میگفت مامان قول بده دیگه منو بتمن صدا کنی.

بعد شد بتمن وارد شونده! منظورش این بود که: بتمن وارد می شود!

حالا هم شده بتمن جدید زرد رنگتعجب

آخه بچه این چه اسمیه؟ جلو مردم آدم خجالت می کشه! باید واسه همه توضیح بدیم.

حالا همه چی یه طرف من نمیدونم این رنگ زرد از کجا پیداش شد؟؟؟؟ تا جاییکه من میدونم نیما عاشق رنگ آبیه.

/ 0 نظر / 8 بازدید