نابغه!

نمیدونم توی کدوم کارتون کلمهء نابغه رو شنیده بود که بدو بدو اومد پیشم و پرسید: "مامان نابغه یعنی چی؟" گفتم: "باهوش"

- پس من نابغم.

و همین شد که از اون روز به بعد هرکی میاد خونمون یا به هر کسی در هر محلی میرسه برای معرفی خودش میگه: "من باهوشترم. من نابغم"

/ 0 نظر / 11 بازدید